ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสถิติ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-6896

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ และ เป็นผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ และ เป็นผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสถิติ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ประกาศตารางสอบ
ประกาศตารางสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตารางสอบกรมการจัดหางานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตารางสอบกรมการจัดหางานตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตารางสอบกรมการจัดหางานตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตารางสอบกรมการจัดหางานตำแหน่งนักสถิติ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตารางสอบกรมการจัดหางานตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตารางสอบกรมการจัดหางานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสถิติ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หลักเกณฑ์การเลือกสรร


หมายเหตุ : กรมการจัดหางาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ https://doe.job.thai.com
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป