ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว